Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

Giải đề thi Ielts

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1 BAR CHART - NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN STRESS

Phần viết (writing) luôn được đánh giá là một trong những phần khó nhằn nhất đối với các sĩ tử bởi bên cạnh khả năng áp dụng linh hoạt từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu, thí sinh cần phải thể hiện khả năng lập luận sắc bén và phát triển ý mang tính thuyết phục. Cùng 2G bóc tách và mổ xẻ đề Writing Task 1 dưới đây, với bài mẫu gợi ý, cấu trúc câu tham khảo cùng từ vựng chủ đề để chinh phục dạng bài này nhé.

02/12/2022
GỢI Ý GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1 - LINE CHART

Phần viết (writing) luôn được đánh giá là một trong những phần khó nhằn nhất đối với các sĩ tử bởi bên cạnh khả năng áp dụng linh hoạt từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu, thí sinh cần phải thể hiện khả năng lập luận sắc bén và phát triển ý mang tính thuyết phục. Cùng 2G bóc tách và mổ xẻ đề Writing Task 1 dưới đây, với bài mẫu gợi ý, cấu trúc câu tham khảo cùng từ vựng chủ đề để chinh phục dạng bài này nhé.

Xem thêm
02/12/2022
GỢI Ý GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1 - BAR CHART

Phần viết (writing) luôn được đánh giá là một trong những phần khó nhằn nhất đối với các sĩ tử bởi bên cạnh khả năng áp dụng linh hoạt từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu, thí sinh cần phải thể hiện khả năng lập luận sắc bén và phát triển ý mang tính thuyết phục. Cùng 2G bóc tách và mổ xẻ đề Writing Task 1 dưới đây, với bài mẫu gợi ý, cấu trúc câu tham khảo cùng từ vựng chủ đề để chinh phục dạng bài này nhé.

Xem thêm
02/12/2022
GỢI Ý GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2 - COMPETITIVENESS

Phần viết (writing) luôn được đánh giá là một trong những phần khó nhằn nhất đối với các sĩ tử bởi bên cạnh khả năng áp dụng linh hoạt từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu, thí sinh cần phải thể hiện khả năng lập luận sắc bén và phát triển ý mang tính thuyết phục. Cùng 2G bóc tách và mổ xẻ đề Writing Task 2 dưới đây, với bài mẫu gợi ý, cấu trúc câu tham khảo cùng từ vựng chủ đề để chinh phục dạng bài này nhé.

Xem thêm
02/12/2022
GỢI Ý GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Phần viết (writing) luôn được đánh giá là một trong những phần khó nhằn nhất đối với các sĩ tử bởi bên cạnh khả năng áp dụng linh hoạt từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu, thí sinh cần phải thể hiện khả năng lập luận sắc bén và phát triển ý mang tính thuyết phục. Cùng 2G bóc tách và mổ xẻ đề Writing Task 2 dưới đây, với bài mẫu gợi ý, cấu trúc câu tham khảo cùng từ vựng chủ đề để chinh phục dạng bài này nhé.

Xem thêm
02/12/2022
DESCRIBE A PERSON YOU KNOW WHO IS FROM A DIFFERENT CULTURE - IELTS SPEAKING PART 2 & PART 3

Đề bài ‘Describe a person you know who is from a different culture' - ‘Miêu tả một người đến từ một nền văn hoá khác biệt mà bạn biết' là dạng để phổ biến và được dự đoán sẽ xuất hiện vào quý 4 (Tháng 10 - Tháng 12) năm 2022. Cùng 2G bóc tách và mổ xẻ Part 2 và Part 3 dạng đề này, với bài mẫu gợi ý, cấu trúc câu tham khảo cùng từ vựng chủ đề để chinh phục dạng bài này nhé.

Xem thêm
02/12/2022
DESCRIBE A PROBLEM WITH SHOPPING - IELTS SPEAKING PART 2 & PART 3

Đề bài ‘Describe a problem you had while shopping online or in a store' - ‘Miêu tả một vấn đề bạn gặp phải khi đi mua sắm online hoặc mua sắm ở cửa hàng' là dạng để phổ biến và được dự đoán sẽ xuất hiện vào quý 4 (Tháng 10 - Tháng 12) năm 2022. Cùng 2G bóc tách và mổ xẻ Part 2 và Part 3 dạng đề này, với bài mẫu gợi ý, cấu trúc câu tham khảo cùng từ vựng chủ đề để chinh phục dạng bài này nhé.

Xem thêm
29/11/2022
DESCRIBE SOMETHING YOU HAD TO SHARE - IELTS SPEAKING PART 2 & PART 3

Đề bài ‘Describe something you had to share' - ‘Miêu tả một thứ mà bạn phải chia sẻ với người khác' là dạng để phổ biến và được dự đoán sẽ xuất hiện vào quý 4 (Tháng 10 - Tháng 12) năm 2022. Cùng 2G bóc tách và mổ xẻ Part 2 và Part 3 dạng đề này, với bài mẫu gợi ý, cấu trúc câu tham khảo cùng từ vựng chủ đề để chinh phục dạng bài này nhé.

Xem thêm
09/04/2022
[GIẢI ĐỀ THI IELTS] SPEAKING PART 2 - CHỦ ĐỀ: DESCRIBE AN INTERESTING DISCUSSION YOU HAD WITH SOMEONE ABOUT MONEY

Bài viết giới thiệu Sample IELTS Speaking - Part 2 với chủ đề: Describe an interesting discussion you had with someone about money.

Xem thêm
Hotline: 0889 666 900