Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

GỢI Ý GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1 - LINE CHART

Phần viết (writing) luôn được đánh giá là một trong những phần khó nhằn nhất đối với các sĩ tử bởi bên cạnh khả năng áp dụng linh hoạt từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu, thí sinh cần phải thể hiện khả năng lập luận sắc bén và phát triển ý mang tính thuyết phục. Cùng 2G bóc tách và mổ xẻ đề Writing Task 1 dưới đây, với bài mẫu gợi ý, cấu trúc câu tham khảo cùng từ vựng chủ đề để chinh phục dạng bài này nhé.

Đề bài :

The graph below gives information about U.S. government spending on research between 1980 and 2008. 

Summarize the information and write at least 150 words.

Phân tích đề bài : 

- Đối với dạng bài kết hợp nhiều hơn 2 biểu đồ, thí sinh nên chia bài làm thành nhiều đoạn, mỗi đoạn tương ứng với một dạng biểu đồ

- Đối với dạng bài có chứa mốc thời gian, thí sinh cần tìm được xu hướng thay đổi qua các năm. Thông thường có 4 loại xu hướng : 

+ Xu hướng tăng 

+ Xu hướng giảm 

+ Xu hướng giữ nguyên

+ Xu hướng biến động (tăng, giảm liên tục) 

- Thí sinh cần xác định vị trí (order) của từng đại lượng được đề cập trong bài.

- Ở đề bài cho trên, đối với dạng biểu đồ đường (Line Chart), ta có thể thấy ngoại trừ những thành phần khác, tất cả thành phần đều ghi nhận sự gia tăng trong chi phí. 

Phần lớn ngân sách của chính phủ được đầu tư vào nghiên cứu sức khoẻ, trong khi đó đầu tư vào khoa học chiếm phần ít nhất. 

Bài mẫu tham khảo : 

Illustrated in the line chart is the amount of US government expenditure spent on various investigation subjects over the course of 28 years starting from 1980.

Overall, with the exception of other items, all the given categories experienced an upturn in expenses. While the majority of government outlays were forked out on health research, the reverse was true for general science. 

Most remarkably, health research registered a swift rise in the amount of government budget from approximately 7 billion dollars to over 20 billion dollars in the year 2004. Similarly but less strikingly, the remaining categories including space, energy and general science witnessed the same pattern in the allocation of research budget, each recorded an increase of 5 billion dollars over the years. Meanwhile, there was a downward trend in the corresponding figure of others , from about 8 billion dollars to just 5 billion dollars in the year 2008. 

As can be seen, the greatest amount of government spending was invested in health research, reaching the peak of nearly 23 billion dollars in 2004 as opposed to that of general science, whose investigation outlays hovered around 3 to 5 billion dollars over the surveyed timespan. 

Từ vựng tham khảo : 

- expenditure : khoản chi tiêu 

- investigation : sự điều tra 

- upturn in : sự gia tăng

- fork out on : chi tiêu vào 

- swift rise : sự gia tăng nhanh 

- budget : ngân sách 

- same pattern : hình mẫu giống nhau 

- corresponding : tương ứng

- invest in : đầu tư vào 

- as opposed to : trái ngược với 

- hover around : xoay quanh 

- surveyed timespan : khoảng thời gian ghi nhận 

TẠM KẾT 

Đây là câu trả lời tham khảo được gợi ý bởi 2G Education. 

Hi vọng sự giúp đỡ và lời khuyên từ 2G Education dưới đây sẽ phần nào cải thiện quá trình học và ôn kĩ năng IELTS Reading của bạn nhé!

Hotline: 0889 666 900