Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

Giảng viên

[Ms.] Lily

TOEIC 900, IELTS Listening 8.5 & Reading 8.0. Hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các Trung tâm Anh ngữ ở Hà Nội

[Ms.] Vivian

IELTS Reading 8.5 - TOEIC 950. Cựu du học sinh Audencia Business School, Nantes, Pháp

Hotline: 0889 666 900