Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

Giảng viên

[Ms.] Thúy Quỳnh

Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Tổ chức Anh ngữ quốc tế, đào tạo ESL và Luyện thi IELTS, Cambridge

[Mr.] Callum Nguyen

Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Thương mại Hà Nội. Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy 4 kỹ năng cho các trường Anh ngữ toàn quốc, đặc biệt chuyên sâu về ôn thi chứng chỉ quốc tế và giao tiếp.

Hotline: 0889 666 900