Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

CƠ HỘI SĂN HỌC BỔNG VICE-CHANCELLOR, ĐẠI HỌC DEAKIN, AUSTRALIA

CƠ HỘI SĂN HỌC BỔNG VICE-CHANCELLOR, ĐẠI HỌC DEAKIN, ÚC Tại sao lại chọn trường đại học Deakin? Top 1% trường đại học trên thế giới - Theo ARWU Rankings 2020 Top 1% đại học hàng đầu thế giới về giáo dục và đào tạo, chính trị, kế toán và tài chính, tâm lý học, xã hội học và luật theo QS Rankings by Subject 2018 Viện ngôn ngữ tiếng anh (DUELI) và trường xếp hạng 1 về sự hài lòng của sinh viên, đứng thứ nhất ở Victoria và đứng thứ 3 nước Úc (khảo sát Sinh viên Tốt nghiệp tại Úc) Đứng thứ 3 trên th

Deakin University được thành lập năm 1970, là một trong những viện đại học lớn nhất ở Úc. Với gần 50 năm kinh nghiệm và giảng dạy cho hơn 53.000 sinh viên mỗi năm. Trường Deakin University tạo ra một môi trường học tập có tầm ảnh hưởng tới tư duy cá nhân của mỗi sinh viên. Trường luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội phát triển cho sinh viên thông qua việc thiết lập quan hệ đối tác với các nhà lãnh đạo trong các ngành công nghiệp, chính phủ, tổ chức phi chính phủ, các trường đại học và các tổ chức trên toàn thế giới.

Tại sao lại chọn trường đại học Deakin?

  • Top 1% trường đại học trên thế giới - Theo ARWU Rankings 2020
  • Top 1% đại học hàng đầu thế giới về giáo dục và đào tạo, chính trị, kế toán và tài chính, tâm lý học, xã hội học và luật theo QS Rankings by Subject 2018
  • Viện ngôn ngữ tiếng anh (DUELI) và trường xếp hạng 1 về sự hài lòng của sinh viên, đứng thứ nhất ở Victoria và đứng thứ 3 nước Úc (khảo sát Sinh viên Tốt nghiệp tại Úc)
  • Đứng thứ 3 trên thế giới về Quản lý Thể thao trong xếp hạng các khóa thể thao sau đại học năm 2014 của Kinh doanh Thể thao Quốc tế

 Giá trị học bổng

  • 50% đến 100% học phí

Phương thức đăng ký

  • Hoàn tất mẫu đơn tại đây: https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0012/1918857/FormDeakin-International-Scholarship-Program-A4-2019-updated.pdf
  • Một bài luận cá nhân (300 từ) phải do bạn viết và phản ánh quan điểm cá nhân của bạn bao gồm:

- Lý do tại sao bạn muốn học Deakin

- Tổng quan về hoạt động ngoại khoác và kinh nghiệm làm việc mà bạn đã thực hiện

- Tại sao bạn nghĩ rằng bạn sẽ trở thành một đại sứ xuất sắc cho đại học Deakin Tham gia một buổi phỏng vấn

 Tiêu chí nhận học bổng

  • Đủ điều kiện trở thành sinh viên đại học Deakin
  • IELTS 6.0 (Không kỹ năng nào dưới 6.0)
  • Đạt điểm trung bình 85% (hoặc tương đương) trong các môn học trước đây.

Thông tin chi tiết: https://www.deakin.edu.au/study/fees-and-scholarships/scholarships/find-a-scholarship/deakin-vice-chancellors-international-scholarship  

Hotline: 0889 666 900