Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

Học Bổng Presidential Chương Trình Cử Nhân Trường Đại Học Boston, Hoa Kỳ

Đại học Boston là một trường đại học nghiên cứu tư nhân có trụ sở tại Boston, Massachusetts. Trường cung cấp một loạt các chương trình Đại học, Sau Đại học và chuyên nghiệp cho sinh viên thông qua 18 trường học và cao đẳng. Học bổng Presidential là học bổng dành cho các tân sinh viên có thành tích xuất sắc của trường. Ngoài việc nằm trong số những sinh viên tài năng nhất trong học tập, các ứng viên còn phải thể hiện sự xuất sắc ngoài lớp học và là những nhà lãnh đạo trong trường học và cộng đồng

DEADLINE: 01/12/2021

Đại học Boston là một trường đại học nghiên cứu tư nhân có trụ sở tại Boston, Massachusetts. Trường cung cấp một loạt các chương trình Đại học, Sau Đại học và chuyên nghiệp cho sinh viên thông qua 18 trường học và cao đẳng.

Trường Đại Học Boston, Hoa Kỳ

Thành tích nổi bật của trường:

- # 57 trên bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới (theo đánh giá của THE) và đứng thứ 78 theo đánh giá của QS.

- Ngành Triết học của trường đứng thứ 28, ngành Nha khoa đứng thứ 30 và ngành Kinh tế học và Toán Kinh tế đứng thứ 32 theo bảng xếp hạng theo ngành học của QS. 

- Lĩnh vực Khoa học đời sống và Y tế của trường nắm giữ vị trí số 35 toàn thế giới.

Học bổng Presidential là học bổng dành cho các tân sinh viên có thành tích xuất sắc của trường. Ngoài việc nằm trong số những sinh viên tài năng nhất trong học tập, các ứng viên còn phải thể hiện sự xuất sắc ngoài lớp học và là những nhà lãnh đạo trong trường học và cộng đồng của họ

Điều kiện apply:

- Là sinh viên quốc tế.

- Ứng viên phải là sinh viên năm thứ nhất mới nhập học tại trường đại học Boston.

- Ứng viên có thành tích xếp hạng trong 5% hàng đầu của lớp trung học đã theo học.

- Có những thành tích ngoại khóa trong trường học và cộng đồng

- Có điểm SAT trên 1500 và điểm ACT trên 33 (ưu tiên)

Giá trị học bổng: $25,000/năm 

Đăng ký tại đây: https://www.commonapp.org/ 

Thông tin chi tiết: https://www.bu.edu/admissions/tuition-aid/scholarships-financial-aid/first-year-merit/presidential/ 

Hotline: 0889 666 900