Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

IELTS SPEAKING BAND DESCRIPTORS - HIỂU ĐÚNG, ĐIỂM CAO

IELTS Speaking Band Descriptors là bộ tiêu chí mà giám khảo IELTS sử dụng để đánh giá Kỹ năng Nói của thí sinh. IELTS Speaking Band Descriptors được chia thành bốn tiêu chí trên 9 thang điểm. Tìm hiểu ngay trong bài để điểm Speaking như ý!

Để có thể nắm rõ các tiêu chí cần có cho một band điểm cụ thể trong Speaking thì việc đọc hiểu bản mô tả là điều thực sự cần thiết. Khá nhiều bạn khi đọc bản tiếng Anh sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu rõ từng tiêu chí như thế nào.

Chính vì vậy, 2G Education thân gửi đến các bạn Học sinh bản public của IELTS Speaking Band Descriptors đã được Việt hóa dưới đây:

IELTS Speaking Band Descriptors (bản public)

Ví dụ: Bạn muốn đạt band 6.0 thì bạn cần luyện tập để đáp ứng được các tiêu chí của thang điểm 6.0 (bao gồm cả 4 tiêu chí: Mức độ lưu loát; Vốn từ vựng; Phạm vi ngữ pháp; Kỹ năng phát âm). Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm thang điểm 7.0 cho mục vốn từ vựng và phạm vi ngữ pháp.

Hy vọng với Bộ tiêu chí IELTS Speaking Band Descriptors, các bạn học sinh sẽ vạch ra được định hướng cụ thể trong quá trình ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

Happy learning,

2G Education.

Hotline: 0889 666 900