Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

SĂN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRENT, CANADA

Thành Tích Nổi Bật Top 1 trường đại học ở Ontario; 10 năm liên tiếp  Top 1 tại Canada về Học bổng, 20 năm liên tiếp  Top 1 Ontario cho Dịch vụ Sinh viên & Giải thưởng Sinh viên Top 1 trường đại học ở Ontario cho chất lượng tổng thể cao nhất Top 1 tại Canada trong việc thúc đẩy tầm nhìn bản địa Top 1 tại Ontario về Cố vấn Học tập Top 1 tại Ontario về Hoạt động ngoại khóa Các chương trình Khoa học Môi trường và Sinh học của Trent University được xếp hạng trong top 20 của Canada Nằm trong số 6,2%

Hạn chót ghi danh nhập học: 01/02/2022

Hạn chót nộp đơn cho học bổng: 15/02/2022

Trent University là trường Đại học công lập được thành lập năm 1964 tại tỉnh bang Ontario. Trent University được xây dựng trên nền tảng Liberal Art _Giáo dục Đại Cương đề cao giảng dạy thực tế và sự tương tác. Đại học Trent liên tục được công nhận về đi đầu trong Giảng dạy, Nghiên cứu và Mức độ hài lòng của sinh viên. Trent thu hút những sinh viên xuất sắc không chỉ tại Canada mà còn từ 85 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Thành Tích Nổi Bật

 • Top 1 trường đại học ở Ontario; 10 năm liên tiếp 
 • Top 1 tại Canada về Học bổng, 20 năm liên tiếp 
 • Top 1 Ontario cho Dịch vụ Sinh viên & Giải thưởng Sinh viên
 • Top 1 trường đại học ở Ontario cho chất lượng tổng thể cao nhất
 • Top 1 tại Canada trong việc thúc đẩy tầm nhìn bản địa
 • Top 1 tại Ontario về Cố vấn Học tập
 • Top 1 tại Ontario về Hoạt động ngoại khóa Các chương trình Khoa học Môi trường và Sinh học của Trent University được xếp hạng trong top 20 của Canada Nằm trong số 6,2% trường đại học hàng đầu trên thế giới

Điều kiện tham gia

 • Là sinh viên quốc tế
 • Thành tích học tập xuất sắc, sẵn sàng phục vụ cộng đồng, có tiềm năng lãnh đạo và có nhu cầu được hỗ trợ tài chính
 • Đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường: GPA: 7.0/10 và IELTS 6.5, không có band nào dưới 6.0

Giá trị học bổng

 • Học bổng bao gồm học phí và các khoản phụ trợ khoảng mỗi năm học (bao gồm nơi ở).
 • Bạn sẽ được xem xét cho tất cả học bổng dưới đây:

1. Trent International Global Citizens Scholarships and Awards

2. Trent International Tuition Levy Scholarship

3. United World Colleges (UWC) Scholarship

4. Justin Chiu International Scholarship

Thông tin chi tiết:  https://www.trentu.ca/futurestudents/international/tuition-scholarships/scholarships/scholarship-eligibility-application-information

Hotline: 0889 666 900