Tổ chức giáo dục quốc tế 2G - Develop a global mindset

Môi trường làm việc tại 2G

  • Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp
  • Giáo viên có cơ hội phát triển trong sự nghiệp
  • Các khóa đào tạo nâng cao định kì từ chuyên gia
  • Chế độ đãi ngộ rõ ràng và minh bạch

Đăng ký tìm hiểu chương trình

Vị trí tuyển dụng

Giảng viên

Working Location: Campus 1&2: Office Terrace, Block 23, Hung Binh W., Vinh City, NA (65 Le Hong Phong St) Ứng tuyển
Hotline: 0889 666 900